Verantwoordelijkheid
 

Ouders

Ouders zijn van harte welkom op school, u kunt in alle groepen uw kind tot in de klas brengen en in de groepen 1, 2 en 3 is er op maandag en woensdag “inloop”, u kunt dan tot 8.45 uur in de klas blijven (groep 3 tot de herfstvakantie).
Als u de leerkrachten wil spreken kunt u dat het beste na schooltijd doen, een afspraak maken is dan fijn.

Het komt regelmatig voor dat we ouders om hulp vragen, bijvoorbeeld voor begeleiding bij  het schoolreisje, museumbezoek of de sportdag. Maar ook voor het meefietsen met de groep naar een voorstelling of het helpen in de klas met lezen of creatieve lessen. Ook maken we graag gebruik van talenten van ouders bij onze thema’s, een voorbeeld is maken van vogelhuisjes o.l.v. een vader die timmerman is.