Verantwoordelijkheid
 

De Parkschool is een Gezonde School op Bewegen en Sport!

Op onze school is er voldoende aanbod voor spelen, bewegen en sporten. De onderbouw heeft dagelijks een beweegmoment en de midden en bovenbouw heeft 2x per week minimaal 45 minuten gymles. Naast deze beweegmomenten geven wij lezen met bewegend leren en gaan wij schoolzwemmen met de groepen 4 en 5.

 

Wij vinden het belangrijk dat er kennismaking is met verschillende sporten en dat er aandacht is voor (naschools) sportaanbod voor alle groepen. Zo leren kinderen ontdekken welke sport ze leuk vinden.

 

In samenwerking met de beweegcoach en de vakleerkracht gym brengt de school de motoriek en conditie van de kinderen in beeld om een juiste aanpak te bepalen voor verdere ontwikkeling van de vaardigheden van de kinderen. 

 

 Albums

Impressie Parkschool 
Buurtwandeling groep 1/2A 
Koningsspelen 
Muziek in groep 4 
Kinderraad verkiezingen 
Letterfeest groep 3 
groep 7/8 
Delftse Hout 
Voorjaarsontbijt 
Sinterklaas 2020 
Schoolreis bovenbouw 
Afscheid Nico