Gezonde school

DE PARKSCHOOL IS GEZOND

 

De Parkschool is een Gezonde School. Dit betekent dat wij steeds werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Dit doen wij in alle groepen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke, sociale, relationele en seksuele ontwikkeling van de kinderen. Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan meer gezondheid, een gezondere leefstijl, minder schooluitval en betere schoolprestaties.

 

Wij zijn een Gezonde School op 3 gezondheidsthema’s en daarvoor hebben we het landelijk erkende Vignet behaald met themacertificaten behaald op:

 

  1. Voeding
  2. Bewegen en Sport
  3. Welbevinden
  4. Relaties en Seksualiteit 

 

Op deze thema’s doet de school activiteiten met en voor de kinderen en betrekt waar mogelijk ouders en schoolpersoneel.

Visie

Wij vinden het heel erg belangrijk dat het goed gaat met onze leerlingen en dat leerlingen en ouders weten wat gezond leven is, te beginnen bij het eten, drinken en bewegen op school. Hierin geeft het schoolpersoneel het goede voorbeeld.

 

De Parkschool wordt in het werken aan Gezonde School ondersteunt door de Gezonde School adviseur van GGD Haaglanden en lokaal door verschillende andere organisaties. 

Meer informatie https://www.ggdhaaglanden.nl/onderwerp/gezonde-school/