Verantwoordelijkheid
 

Onze school

"Voel je vrij, blijf jezelf verwonderen en groei samen naar de toekomst."

 Welkom op onze school

De Parkschool is een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Onze school vind je aan de Poptahof Noord in Delft en kenmerkt zich door een speelse, groene omgeving. Wij zijn een Freinetschool. Freinetscholen gaan uit van de ervaringen van kinderen en maken dit het vertrekpint van het onderwijs.

 

Waar wij voor staan

 • we zijn een openbare basisschool. Ieder kind is welkom.
 • We dagen kinderen uit om de wereld nieuwsgierig tegemoet te treden.
 • We zijn een mini-maatschapij: we horen bij elkaar en zorgen voor elkaar.
 • We zoeken de ander op, gaan in gesprek en komen tot oplossingen.
 • We zien de leerkracht als een voorbeeld voor de kinderen. Zij scheppen de voorwaarden om kinderen in een veilige omgeving tot leren te brengen.
 • We stimuleren kinderen om te 'leren'(in vrijheid) van hun eigen belevingswereld.
 • We gaan nieuwe ervaringen aan en staan in verbinding met de vier bepalende factoren in het leven: natuur, gezin, samenleving en andere personen.

Waar wij voor gaan

De wereld als inspiratiebron voor ieder kind.

We zien de wereld als inspiratiebron en stimuleren kinderen om er met een nieuwsgierige, onderzoekende blik naar te kijken. Niet invullen, maar vragen en samen ontdekken hoe het zit en werkt voor iedereen.

 

Boeiend leren in vrijheid & verbondenheid.

We willen dat kinderen zich blijven verwonderen. Leren is een continu proces, dat stopt niet op school en is niet plaatsgebonden. Leren doe je overal. Dat maakt juist zo boeiend. Wij willen kinderen kansen bieden en ze uitdagen om op een natuurlijke manier hun eigen ontwikkeling en leven vorm te geven.

 

We overleggen met elkaar en gaan uitdagingen aan

We stimuleren kinderen om uitdagingen aan te gaan, eropuit te trekken en hun omgeving te verkennen. De keuzes die we maken doen we in overleg met elkaar. Ieder heeft zijn eigen mening, kwaliteiten en talenten. Door goed te kijken en te luisteren vinden we elkaar en komen we samen vooruit. 

 

Omarm wat 'nieuw; is en leer van je ervaringen.

Alles wat nieuw is lijkt misschien spannend, maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Door vragen te stellen, er samen over te praten en dingen te prberen leren kinderen om te gaan met nieuwe situaties. We bieden kinderen een rijke variatie aan van (Freinet)technieken, waarmee ze zelf vanuit verschillende invalshoeken leren te denken en te doen. Hun belevenissen en ervaringen maken het leerproces betekenisvol en zorgen voor groei en ontwikkeling, zowel voor henzelf als voor hun omgeving.

 

Onze waarden

In samenwerkig met elkaar staan de volgende waarden centraal:

 • Doelgericht(leren)
 • Creatief (Denken & uiten)
 • Nieuwsgierig (blijven)
 • Gelijkwaardig (samenwerken)

Opbrengsten

Kinderen die onze school verlaten zijn:

 • Zelfstandig
 • Zelfbewust
 • Flexibel
 • Ruimdenkend

Ze staan in verbinding met de wereld om hen heen en pakken zelf de 'regie' in hun verdere leven.